Зразковий художній колектив "Школа рукоділля"

 

ПРОГРАМА ГУРТКА

«ДИТЯЧА ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ»

Зразкового художнього колективу

«Школа рукоділля»

I, II рік навчання

ОСНОВНИЙ  РІВЕНЬ

 

Основна мета гуртка:

соціальна:

 • сприяння здоровому способу життя, активному відпочинку;
 • сприяння самореалізації дитини в соціумі;
 • залучення вихованців до шанобливого ставлення  до праці;
 • формування естетичного смаку;
 • освітня:
 • ознайомлення з поняттями та знаннями, які стосуються декоративно-ужиткового мистецтва;
 • виховна:
 • здійснення національного виховання  дітей;
 •  відродження духовної особистості;
 • формування естетичного смаку, дисциплінованості, шанобливого ставлення до своєї праці та праці інших;
 • розвивальна
 • розвиток традиційних народних промислів та ремесел;
 • розвиток особистих здібностей вихованців, набуття навичок із виготовлення творчих виробів, вміння відображати своє бачення краси у виробі.

Програма вміщує такі завдання:

-  створити умови для  творчого розвитку дітей;

-  виявити обдарованих дітей;

-  виховати естетичний смак, почуття гармонії;

-  розвити володіння навичками рукоділля;

-  виховати акуратність,  точність, охайність, спостережливість,   

   працелюбність, бажання самовдосконалення;

- навчити  вмінню працювати за ескізами та малюнками;

-  сформувати активність, самостійність;

-  прищепити  любов до українського мистецтва;

-  виховати повагу до історичного минулого нашого народу;

-  сформувати  знання про українські традиції та культуру, народні ремесла;

-  збагатити духовний світ дітей, навчити їх розуміти прекрасне, цінувати    

    його, створювати самим;

-  розвити асоціативне, нестандартне, композиційне, об’ємно-просторове  

    мислення, почуття форми, матеріалу, кольору;

-  розвити конструктивні вміння;

-  навчити плануванню та організації трудового процесу, самостійному    

    пошуку шляхів вирішення творчих завдань.

          Навчальна програма передбачає 2 роки навчання:

1-й рік – основний рівень – 144 год. на рік, 4 год. на тиждень;

2-й рік – основний рівень – 216 год. на рік, 6 год. на тиждень.

     Навчальна програма гуртка «Дитяча  творча майстерня» розроблена на основі навчальної програми «Народні ремесла України», схваленої для використання у позашкільних навчальних закладах (протокол засідання Науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України № 3 від 29.12.2015 року).

 

 

ПРОГРАМА ГУРТКА

«ВИШИВКА»

зразкового художнього колективу

Школа рукоділля

Основний рівень (І, ІІ, ІІІ рік навчання)

Вищий рівень (творча група)

      Мета програми – здійснення національного виховання підростаючого покоління, відродження духовності особистості.

Національне виховання не можливе без використання перевіреного століттями народного досвіду. Тільки покоління, сформоване на духовних надбаннях предків, зможе удержувати і творити нову культуру, продовжувати і розвивати історичні традиції свого народу.

Програма вміщує такі завдання:

 • розуміння, цінування прекрасного в мистецтві, оточуючому житті, природі, вміння самому творити його;
 • пробудження та розвиток творчого потенціалу дитини;
 • виховання моральних якостей громадянина і гордості за українських майстрів, любов до українського мистецтва;
 • виховання естетичного смаку, почуття гармонії;
 • вміння працювати, ставити мету, доводити справу до кінця;
 • оволодіння технічними навичками роботи з вишивки;
 • формування активності, самостійності, індивідуальності;
 • розвиток образного та творчого мислення.

    Програма гуртка розрахована на основний та вищий рівні для дітей віком від 10 до 18 років.

       Навчальна програма гуртка «Вишивка» розроблена на основі навчальної програми «Народні ремесла України», схваленої для використання у позашкільних навчальних закладах (протокол засідання Науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України № 3 від 29.12.2015 року), програми гуртка «Українська народна вишивка», Колотова О.В. (основний рівень), схваленої Комісією з проблем позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (протокол №3 від 21.06.2007 р.).

 

ПРОГРАМА ГУРТКА

«ВЯЗАННЯ»

зразкового художнього колективу

Школа рукоділля

Основний рівень (І, ІІ, ІІІ рік навчання)

Вищий рівень (творча група)

     Навчальна програма гуртка «В’язання» розроблена на основі навчальної програми «В’язання гачком» схваленою комісією з позашкільної освіти науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол № 3 від 09.07.2014, лист ПТЗО від 24.07.2014  № 14.1/12-Г-1343).

Метою програми є формування базових компетентностей особистості засобами декоративно-ужиткового мистецтва.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

 • пізнавальної – забезпечує ознайомлення з таким видом народної творчості, як в’язання гачком та спицями, українськими традиціями прикрашати одяг та домівки виробами, виготовленими гачком та спицями;
 • практичної – сприяє оволодінню технікою в’язання гачком та спицями, формуванню навиків виготовляти різноманітні вироби;
 • творчої – забезпечує розвиток художнього смаку, творчої уяви, фантазії, індивідуального стилю роботи, майстерності при виконанні виробу;
 •  соціальної – сприяє вихованню дбайливому, шанобливому ставленню до народних традицій, національних цінностей українського народу, популяризації в’язання гачком та спицями.

  Програма розрахована на II рівні навчання  (основний та вищий).

       Основний рівень включає в себе 3 роки навчання, а по завершені основного рівня учні мають можливість продовжити навчання у творчій групі вищого рівня навчання, в якій передбачає більш поглиблене вивчення навичок в’язання.

  Програма основного рівня розрахована на 3 роки навчання для дітей віком від 10 до 15 років. Заняття проводяться 2 рази на тиждень по 3 години. Кількість вихованців у групі не більше 10-12 осіб.

Програма гуртка I року навчання передбачає вивчення основ в’язання спицями та гачком і виконання зразків у різних техніках з метою набуття практичних навичок.

  Програма II року навчання націлена на ознайомлення вихованців з народним мистецтвом нашого краю.

   Протягом навчального року діти отримують більш поглиблені знання з даного напрямку. Основну увагу на заняттях звертають на вдосконалення навичок з техніки в’язання, на якість виконання виробів.

   Програма включає виготовлення невеликих за розміром серветок та виробів.

   Програма ІІІ  року навчання розрахована на більш поглиблене вивчення технологій в’язання гачком. Основна увага на заняттях надається практичній роботі.

   Заняття вищого рівня (творча група) проводяться по 4 години 2 рази на тиждень для дітей віком 15 до 18 років.

 

 

  ПРОГРАМА ГУРТКА

«Чарівний бісер» зразкового художнього колективу

Школа рукоділля

Початковий рівень

(І, ІІ, ІІІ рік навчання)

Основний, вищий рівень

І, ІІ р.н. , творча група

 

          Навчальна програма гуртка «Бісероплетіння» розроблена на основі навчальної програми «Бісероплетіння» рекомендованої Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України від 01.06.         

Мета гуртка: на основі вивчення матеріалу і засвоєння творчої спадщини народних майстрів та здобуття практичних навичокз бісероплетіння допомогти вихованцям стати гармонійно розвиненою особистістю.

Завдання програми:

 • ознайомити з основами декоративно-ужиткового мистецтва;
 • навчити різним технікам плетіння бісеру;
 • сформувати образне, просторове мислення;
 • розвити кмітливість, винахідливість і стійкий інтерес до справи;
 • сприяти вихованню працьовитості, уміння доводити роботу до кінця;
 • виховати любов до рідної країни, її природи і людей.

             Програма гуртка розрахована на дворівневу систему навчання для дітей віком від 8 до 14 років з проведенням занять два рази на тиждень.

           На початкову рівні (термін навчання – два роки, 144 години вподовж року) діти набувають початкових знань з композиції та кольорознавство, знайомляться з історією розвитку бісероплетіння. Оволодівають основними техніками роботи з бісером, опановують об’ємне плетіння й ажурне оздоблення виробів.

         На основному рівні (термін навчання –1 рік, 216 годин упродовж року). діти підвищують рівень майстерності, вивчають історію українського народного вбрання з використанням виробів із бісеру, елементи орнаменту різних регіонів України, закони і символіку кольору, знайомляться з різними видами ґерданів та вчаться їх плетінню, навчаються виготовленню писанок різними техніками плетіння та оздобленню.

             Програма гуртка на вищому рівні навчання розрахована на термін навчання – 1 рік, 216 годин упродовж року, 2 рази на тиждень. Діти підвищують рівень майстерності, вивчають історію українського народного вбрання з використанням виробів із бісеру, елементи орнаменту різних регіонів України, закони і символіку кольору. Разом з тим основна роль в програмі відводиться на вдосконалення вмінь з оздоблення  виробів техніками, яким не навчилися на основному рівні.

 

 

  ПРОГРАМА ГУРТКА

Театр моди   «Шарм»

зразкового художнього колективу Школа рукоділля

Початковий рівень (І рік навчання)

Основний рівень (ІІ рік навчання)

Вищий рівень  (творча група)

         Програма розрахована на три роки навчання для дівчат віком від 10 до 20 років. Процес навчання (його зміст, методичне забезпечення, форми та методи роботи) спрямовані, у першу чергу, на формування та розвиток творчої особистості. Кожна з дисциплін, запропонованих програмою театру моди «Шарм», вчить мистецтву краси.

Навчальна програма складається з таких дисциплін:

- конструювання та моделювання одягу;

- візаж;

- дизайн одягу;

- хореографія;

- історія костюму;

- техніка ходи.

- мистецтво зачіски.

        Дисципліна «Історія костюму» викладається на початковому рівні 1 раз на тиждень, тривалість заняття 1 година. Загальною кількістю 36 годин на рік. Програма розрахована на дітей віком від 10 до 12 років. На уроках з цієї дисципліни діти знайомляться з історією моди та костюму у різні часи.

Навчальна програма гуртка  Театр моди «Шарм» розроблена на основі навчальної програми «Дизайн одягу», схваленою науково-методичною комісією з позашкільної освіти науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України», протокол № 3 від 29.12.2015 р.

Метою навчальної програми є створення умов для творчої самореалізації дітей, розвитку творчого мислення, образних форм пізнання світу, ознайомлення із сутністю професії дизайнера одягу.

  На початковому рівні дисципліна «Моделювання та конструювання одягу» викладається 2 рази на тиждень, загальною кількістю 5 годин, 180 годин на рік.

На заняттях діти оволодівають азами з моделювання та конструювання поясного виробу, вивчають елементи матеріалознавства, ручні та машинні шви, знайомляться з технологією обробки основних вузлів швейних виробів.

Програма розрахована на дітей віком від 10 до 13 років.

На вищому рівні дисципліна «Моделювання та конструювання одягу» викладається 2 рази на тиждень, загальною кількістю 8 годин. За навчальний рік загальна кількість складає 288 годин.

Програма розрахована на дітей віком від 15 до 20 років.

На цьому рівні вихованці закріплюють теоретичні та практичні знання, отримані на основному рівні та білиш поглиблено вивчають технологію виготовлення одягу (плечових та поясних виробів). Основною метою є створення ексклюзивних виробів. Програма спрямована на розвиток індивідуальності та неординарності, творчого ставлення до процесу виготовлення колекції. На цьому рівні за рік діти виготовляють дві різні за тематикою колекції.

          Дисципліна «Дизайн одягу» викладається на основному рівні 1 раз на тиждень, 36 годин на рік. Тривалість заняття 1 година. Програма розрахована на дітей віком від 13 до 15 років.

Задачі цієї дисципліни: навчити дітей створювати костюм за всіма правилами, враховуючи основні закономірності композиції костюму, пропорції, гармонію кольорів. На заняттях гуртківці розвивають художній та естетичний смак, вчаться творчо мислити.

          Дисципліна «Мистецтво зачіски» викладається на основному рівні для дітей віком від 13 до 15 років.

Програма розрахована на 36 годин на рік. Заняття ведуться 1 раз на тиждень по 1 годині і спрямовані на розвиток художнього та естетичного смаку, вчать творчо мислити. За період навчання діти знайомляться з такими темами: догляд за волоссям, засоби, методи та елементи укладки волосся, вчаться підбирати зачіски та створювати їх власноруч.

          Дисципліна «Візаж» викладається на основному рівні для дітей віком від 13 до 15 років.

           Програма розрахована на 36 годин на рік. Заняття ведуться 1 раз на тиждень по 1 годині і спрямовані на розвиток художнього та естетичного смаку, вчать творчо мислити. За період навчання діти оволодівають азами створення макіяжу, вчаться правильно підбирати та використовувати макіяж. Програма побудована на поступовому, поетапному вивченні правил та технік у створенні іміджу.

            Програма створена на основі навчальної програми «Основи макіяжу», схваленої науково-методичною комісією з позашкільної освіти науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України, протокол № 3 від 29.12.2015 р.

Метою навчальної програми є естетичне виховання підлітків, розвиток їх художнього смаку, формування культури догляду за собою.

Основні завдання програми:

- надати елементарні знання про анатомічну будову обличчя, догляд за обличчям у молодому віці;

- сформувати вміння та навички з техніки нанесення візажу, гігієни гриму, послідовності процесу, закріплення їх на практиці;

- сформувати вміння передавати характерні особливості образів за допомогою гриму;

 - сприяти розширенню кругозору, розвитку творчої індивідуальності вихованців.

      Головна мета викладання дисциплін «Хореографія» та «Техніка ходи» - це оволодіння руховою культурою, тобто здатність втілювати в рухи тіла образ моделі, яку демонструють. Цей процес передбачає розвиток пам’яті, витримки, спритності, ритмічності і навчання техніці спеціальних сценічних дій.

        Удосконалюються рухові навички, відпрацьовуються належна пластика, хода, зміцнюються м’язи.

       До програми включено теми, які допомагають розвивати творчу діяльність дітей, уяву, вміння передавати характер музики и образу рухом. Основою програми є репертуар, пов’язаний з постановкою театралізованих демонстрацій моделей.