"Майстерня кераміки"

   

 

 

 У творчій майстерні з кераміки приділяється значна увага поглибленому вивченню народної кераміки України, надзвичайно різноманітній за формою, розписом, декором, ліпленням, скульптурними зображеннями реальних та фантастичних образів. Диференційований індивідуальний підхід до кожного вихованця є важливою умовою навчання дітей даному виду мистецтва.

       Програма творчої майстерні з кераміки складена з урахуванням вікових особливостей  дітей 10 – 15 років. Заняття проходять двічі на тиждень тривалістю 2 і 3 години. Кількість дітей в групі 6 - 8 чоловік.

Головна мета та завдання:

 • залучення дітей до декоративно-вжиткового мистецтва кераміки;
 • засвоєння теоретичних знань з кераміки та скульптури;
 • вивчення різноманітних технік і прийомів ручного ліплення;
 • формування і розвиток практичних вмінь та навичок;
 • розкриття значення символів розпису та особливостей побудови  композиції в об’ємі;
 • розвиток естетичного бачення краси навколишнього світу і вміння передавати його в своїх роботах;
 • художньо-естетичне виховання;
 • духовне збагачення дитини через опанування знаннями та вміннями в мистецтві ручного ліплення;
 • виховання емоційного ставлення дітей до народного мистецтва шляхом збагачення власного життєвого  досвіду;
 • створення умов для  духовного самовдосконалення та самореалізації дитини;
 • розвиток у дитини її творчої уяви і фантазії;
 • формування культури та естетики праці, дружніх взаємовідносин між однолітками;
 • створення самобутніх і оригінальних робіт;
 • постійна участь  у творчих виставках та конкурсах.

    Заняття мають теоретично-практичний характер. Основні методи навчання: словесні, наочні і практичні. Вихованці гуртка оволодівають знаннями, вміннями та навичками, які використовують під час творчої практичної діяльності, вчаться шанувати традиції свого народу і рідного краю, з повагою ставитись до творів народного мистецтва.