Комунальний позашкільний навчальний заклад "Центр позашкільної роботи № 1 " Дніпропетровської міської ради
 
--
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Школа молодого педагога

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор КПНЗ 

"ЦПР №1"ДМР

Л.І.Михайлова

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ШКОЛУ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА

1. Загальні положення

1.1.       Школа молодого педагога - це структурний підрозділ методичної
служби позашкільного навчального закладу, що проводить методичну,
організаційну роботу з молодими спеціалістами та малодосвідченими педагогами

Школа молодого педагога - це одна з форм підвищення кваліфікації молодих педагогів-спеціалістів, які мають педагогічний стаж роботи до п'яти років. Навчальний заклад покликаний формувати майстерність, творчу індивідуальність молодих педагогів.

1.2.  Школа молодого педагога формується на початку навчального року залежно від стажу, досвіду, індивідуальних особливостей педагогів.

1.3.  Керування роботою Школи молодого педагога здійснює методист позашкільного навчального закладу.

1.4.  У своїй діяльності Школа молодого педагога керується Законом України «Про позашкільну освіту», Статутом, Положенням про позашкільний навчальний заклад, цим Положенням.

1.5.  Керівник Школи молодого педагога складає план роботи на кожен навчальний рік із періодичністю засідань раз на два місяці.

 

2. Мета, завдання та зміст діяльності Школи молодого педагога

2.1.  Метою діяльності Школи молодого педагога є підвищення педагогічної
майстерності молодих та мало досвідчених педагогів ПНЗ.

2.2.  Основні завдання:

-  ознайомлення з системою позашкільної освіти, її методологічною основою, нормативно-правовою базою;

- вивчення методики позашкільної діяльності;

-   організація методичної роботи з молодими спеціалістами та мало­досвідченими педагогами;

-   створення умов для самоосвіти, вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду;

-   формування в молодих та малодосвідчених педагогів навичок організації навчально-виховного процесу з вихованцями, планування занять, виховних, масових заходів різних форм та типів;

  ознайомлення з вимогами щодо ведення робочої документації;

-  ознайомлення з досягненнями педагогічної науки та новітнім педагогічним досвідом;

- оперативне вивчення та обговорення нормативних актів, документів;

- огляд новинок н а у к о во- м е т о д и ч н о ї літератури.

2.3. Вивчення змісту, форм і методів роботи.

Робота Школи молодого педагога здійснюється з урахуванням індивідуальних особливостей, досвіду молодих спеціалістів та малодосвідчених педагогів.

 

Основні форми роботи:

  •  засідання Школи молодого педагога;
  • відвідування занять і позакласних заходів, які проводять керівники гуртків позашкільного навчального закладу;
  •  індивідуальні консультації;
  • практичні заняття, на яких здійснюється моделювання та обговорення запропонованих занять, позаурочних заходів, виготовлення зразків дидактичних матеріалів;
  •  співбесіди за «круглим столом» із керівником Школи молодого педагога, методистами та досвідченими педагогами.

 

Основним змістом діяльності Школи молодого педагога є:

-   формування навичок організації навчально-виховного процесу з        вихо­ванцями творчого об'єднання;

-   розгляд, розробка, оформлення та ведення ділової документації;

-   проектування та проведення навчально-виховних заходів;

-   моделювання програмного забезпечення;

-   відпрацювання практичних навичок;

-   обговорення орієнтовних запитань, аналіз, самоаналіз;

 

-   забезпечення систематичної методичної допомоги молодим спеціалістам та малодосвідченим педагогам у підготовці і проведенні відкритих занять;

-   ознайомлення з новими підходами, критеріями, вимогами до оцінки освітньої діяльності педагога;

-   вивчення та впровадження в практику сучасних педагогічних технологій та форм;

-   проведення з молодими спеціалістами та малодосвідченими педагогами індивідуальних та колективних форм методичної роботи інтерактивного спрямування.

 

3. Організація роботи Школи молодого педагога

3.1.   Діяльність Школи молодого педагога здійснюється за планом роботи Школи молодого педагога, затвердженим директором.

3.2.   План роботи Школи молодого педагога складається на один навчальний рік з урахуванням якісного та кількісного складу учасників та на основі аналізу підсумків попереднього року і передбачає проведення занять (засідань) 4 рази протягом року.

3.3.  План роботи Школи молодого педагога затверджується на методичній  раді.

3.4.   До участі в роботі Школи молодого педагога залучаються досвідчені педагоги ПНЗ.

3.5.   Керує роботою Школи молодого педагога методист ПНЗ, який звітує про її діяльність перед педагогічною радою.

 

4. Документація Школи молодого педагога

4.1.   Положення про Школу молодого педагога.

4.2.   План роботи Школи молодого педагога на рік.

4.3.   Банк даних молодих спеціалістів та малодосвідчених педагогів.

4.4.   Інструктивно-методичні матеріали.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор КПНЗ «ЦПР № 1» ДМР ______________

Л.І. Михайлова

 

«Успіх навчання ґрунтується не на посібниках,

а на духові його організації, на тому невловимому впливі педагога…

на тих прийомах, які щохвилини змінюються і зникають безслідно,

але які і становлять суть успішного навчання».

Лев Толстой

 

План роботи

Школи молодого педагога

«Сходинки  до майстерності»

на 2015-2016 н.р.

 

з/п

Тема

Дата проведення

Відповідальні

1.                

Ведення навчальної документації.

Забезпечення педагогічних працівників актуальною інформацією щодо основних напрямів розвитку позашкільної освіти, впровадження інноваційних технологій, програм тощо:

 - поповнення фондів навчально-методичної літератури, аудіо, відеозаписів;

 - організація передплати на періодичні педагогічні видання;

 - розробка і створення банків даних.

Жовтень

Тонконог Н.Л.

Малініна Г.М.

Седнєва О.О.

2.                

Забезпечення якості навчально-виховного процесу, впровадження сучасних навчальних програм, нових педагогічних технологій навчання і виховання:

-положення про проведення конкурсів, виставок, змагань тощо; участь у цих заходах педагогів;

-методичні рекомендації для педагогів щодо організації навчально-виховного процесу;

підготовка звітних документів;

надання консультаційної допомоги педагогам у розробці навчальних і методичних посібників.

 

 

 

 

 

Протягом

року

 

 

 

 

 

Кудашкіна Н.В.

Усенко Ю.В.

 

Тонконог Н.Л.

 

Седнєва О.О.

Кашенкова О.А.

Зав. відділами

3.                

Вивчення та оцінка результативності педагогічної діяльності. Узагальнення та поширення педагогічного досвіду:

-організація роботи майстер-класів, творчих лабораторій, проведення занять, наставництва;

- консультаційні допомоги педагогам в оформленні документації, підготовці статей, методичних розробок;

- підготовка інформаційних вісників про педагогічний досвід у сфері позашкільної освіти.

Протягом року

 

Тонконог Н.Л.

Малініна Г.М.

Седнєва О.О.

Зав. відділами

4.                

Здійснення редакційно-видавничої діяльності:

-редагування підготовлених програм, навчально-методичних посібників, статей;

-розробка рекламних матеріалів про діяльність закладу;

- розвиток зв’язків та контактів зі ЗМІ, видавництвами.

Протягом року

 

 

 

Тонконог Н.Л.

Седнєва О.О.

Зав. відділами

Кашенкова О.А.

Станіславова О.А.

Кудашкіна Н.В.

5.                

Проект «Педагогічна акмеологія – шляхи вчителя з одного рівня професіоналізму на інший»:

1) Аналіз підсумкових контрольних робіт педагогів «Не ошибками возмущайтесь, а успехами восхищайтесь».

2) «Змінювати педагогічні орієнтири – це найважче і найнеобхідніше, що доводиться робити сьогодні».

                            В. Караковський

 Дискуссия «Перестаньте детей воспитывать - помогите им расти».

 

1) Перегляд художнього фільму «Звёздочки на земле» та його обговорення.

 

1)    Семінар-тренінг.

- «Значення почуттів та емоцій у спілкуванні. Конфлікт: шляхи подолання».

- «И нам дано предугадать, как наше слово отзовётся…» Психологический комфорт на занятии  как неотъемлемое условие развития личности ребёнка.

 

1) Засідання круглого столу.

Підліткова криза: суть, особливості перебігу та подолання «Майбутнє наше – то лиш наша справа, лиш наших рук і совісті, й ума».

 2) Новые методы преодоления сопротивления. Четыре основные типа детского темперамента.

 

 

 

 

Жовтень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грудень        (січень)

 

 

 Лютий

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Квітень

 

 

 

Седнєва О.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

Овечко В.П.

 

 

Седнєва О.О.

 

 

 

 

Михайлова Л.І.

 

 

 

Кошара А.В.

 

 

 

 

Макаренко С.П.

 

 

 

 

Седнєва О.О.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор КПНЗ «ЦПР № 1» ДМР ______________

Л.І. Михайлова

Школа молодого педагога

«Сходинки до майстерності»

2015-2016 н.р.

                 

з/п

П.І.Б.

молодого педагога

Гурток

Куратор

Стаж пед. роботи у закладі

Графік відвідувань занять

Творче об’єднання «Мистецтво»

1.

Лапко Анастасія Юріївна

Театр пісні «Альянс»

Жадан І.В.,

Стернад Н.А.

0 р. 0 міс.

Листопад

2.

Соломончук

Ірина Віталіївна

Театральна студія «Успіх»

Жадан І.В.

Кудашкіна Н.В.

4 р. 11 міс.

Березень

3.

Дерев’янко

Валерія Олегівна

Театральна студія «ДЖЕМ»

Жадан І.В.

Кудашкіна Н.В.

2 р. 6 міс.

Грудень

4.

Пчоліна

Марина Дмитрівна

Хореографічний ансамбль «Грація»

Жадан І.В.,

Ткаченко Н.В.

4 р. 0 міс.

Грудень

5.

Марченко Раїса Сергіївна

Хореографічний ансамбль «Грація»

Жадан І.В.,

ТкаченкоН.В.

0р. 0 міс.

Листопад

6.

Шохєва Світлана Сергіївна

Танцювальна студія «UDANCE»

Жадан І.В.

Кудашкіна Н.В.

1 р. 0 міс.

Лютий

7.

Кравченко Віра

Олександрівна

Циркова студія «Тріумф»

Жадан І.В.,

Ткаченко Н.В.

0р. 7міс.

Лютий

8.

Погребняк Раїса Сергіївна

Хореографічний ансамбль народного танцю «Зоряний»

Жадан І.В.

Кудашкіна Н.В.

0р.0міс.

Листопад

Відділ «Розвиваюче навчання»

9.

Тонконог

Наталія Леонідівна

В.о. заст.. директора,

«В країні Цікавинки»

Михайлова Л.І.,

Седнєва О.О.

2р. 6 міс.

 Лютий

10.

Мойсова

Майя Юріївна

Педагог-організатор, «Світ чудес»

Кошара А.В.,

Бубнова Л.І.

4 р. 0 міс.

 Грудень

11.

Богиня Валентина Миколаївна

«В країні Цікавинка»

Седнєва О.О.,

Юрко А.І.

 1 р.0 міс.

 Грудень

12.

Чуріков Едуард Едуардович

«Джиу-Джитсу»

Кошара А.В.,

Букреєв І.Є.

 1 р. 7 міс. 

 Листопад

ШОМ «Суцвіття», ШР

13.

Юрченко Олеся Сергіївна

Методист,

«Креативне рукоділля»

Михайлова Л.І.,

Усенко Л.І.

2 р. 0 міс.

Листопад

14.

Похилько

Оксана Андріївна

0,5 ст.методиста,

«Різьблення по дереву»

Михайлова Л.І., Усенко Ю.В.,

2 р. 0 міс.

Березень

Відділ «Організаційно-масовий»

15.

Мироненкова Ангеліна

Сергіївна

Культорганізатор

Михайлова Л.І.,

Кудашкіна Н.В.

0р. 4міс.

Грудень

16.

Гапоненко

Сергій В’ячеславович

Культорганізатор

Кудашкіна Н.В.

Котович В.О.

4 р. 0 міс.

Грудень

17.

Кашенкова Оксана Анатоліївна

Методист,

«Світ молоді»

Михайлова Л.І.,

Кудашкіна Н.В.

 1р. 11міс.

Листопад