«Світ живої природи»

   

 

 

     З перших самостійних кроків ми відкриваємо для себе світ і до глибокої старості не перестаємо дивуватися його різноманітності. Ми дізнаємось про нові міста, країни, населення і планети. Між тім поряд з нами живе свій неповторний, загадковий  і таємничий cвіт – світ тварин, і наше людське існування залежить від того, чи здорова  оточуюча нас природа. Бо всі ми – люди, птахи, звірі і комахи – живемо в одному спільному будинку – на планеті Земля. Щоб жити з природою в мирі і злагоді, треба багато знати про тих тварин які нас оточують.

 

    Звісно, всі батьки хочуть, щоб їх дитина росла доброю, людяною, чуйною, щоб любила і вміла розуміти красу навколишнього світу. Всі ці чудові риси характеру неможливо виховати тільки на уроках або за читанням підручників, вони приходять разом з любов’ю до людей, до тварин, до землі, на якій живеш.

   Ставлення до довкілля формується у процесі взаємодії емоційної, інтелектуальної та вольової сфер психіки дитини.

 

 

      Концепцією предмета є формування у вихованців цілісної картини світу, уявлення про саморозвиток природи та тварин, пояснення взаємодії тваринного і рослинного світів, формування екологічної культури, го­товності до раціональної діяльності в природі, за якої зберігається існуюча природна рівновага.

 

       

      На заняттях не ставиться задача описати всіх тварин, існуючих на земній кулі, а доступно, без наукових слів і термінів, дати дитині початкову уяву про тваринний та рослинний світ. Головне завдання гуртка – щоб прекрасний світ живої природи став для маленької людини ближче і більш зрозумілим.

 

 

    Зміст навчального матеріалу  гуртка «Світ живої природи» ШКЕВ знайомить вихованців із представниками флори і фауни рідного краю та різних широт світу; умовами існування, необхідними для жи­вих істот; елементарними відомостями про взає­модію живої та неживої природи; значенням тварин в житті людини; вчить учнів орієнтуватися в найближчому природному середовищі.

    На заняттях використовуються наочні, словесні, ігрові методи і прийоми: показ і пояснення прийомів зображення (малюнки, фотографії та відеофільми), бесіди, використання художнього слова (вірші, загадки, прислів’я), сюрпризні моменти, створення ігрових ситуацій, сюжетні заняття, дидактичні ігри.

 

 

       Кожне заняття присвячене одній тварині, на якому розповідається про її основні особливості, ореал заселеності,  спосіб і умови життя та харчування тварин в окремих регіонах світу та інше.

 

 

 

      На заняттях кожен малюк зможе відправитися в захоплюючу подорож  -   світ живої природи.

     Програма гуртка «Світ живої природи» Школи комплексного естетичного виховання складена на основі типової навчальної програми гуртка «Любителі домашніх тварин» рекомендованої Міністерством освіти і науки України (Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-5131          від 09.12.2003р.) / Програми для творчих об’єднань позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів - К.: «Богдана», 2004.

     Мета - ознайомлення з багатим  світом живої природи, виховання поваги, цікавості та любові у дітей до тваринного і рослинного світу, розвиток дбайливого ставлення до природи, прищеплення любові до довкілля і рідного краю,

   Завдання навчальної програми:

  • познайомити дітей з тваринним та рослинним світом;
  • навчити розрізняти тварин за класами,  домашніх від хижих, де мешкають і чим харчуються тварини;
  • розвивати пам’ять, мислення, логіку, увагу;
  • виховувати дбайливе ставлення, любов і повагу до тваринного і рослинного світу.

   Навчальна програма гуртка «Світ живої природи» ШКЕВ розрахована на початковий рівень, 2 роки навчання, 36 годин упродовж року для дітей віком від 5 до 6 років. Заняття носять теоретичний характер і проводяться 1 раз на тиждень.

  Обов’язковим на занятті є повторення попередньої теми з метою закріплення вивченого матеріалу.