МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

        ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова атестаційної комісії І рівня

КПНЗ «ЦПР № 1» ДМР

____________ Л.І. Михайлова

ПЛАН

заходів з організації та проведення атестації педагогічних працівників

КПНЗ «Центр позашкільної роботи № 1» ДМР

 у 2017/2018 н. р.

№з/п

Етапи роботи

Зміст

Термін

Відповідальні

1

Підготовчий

етап

1. Ознайомлення працівників з Типовим положенням про атестацію, з наказом «Про створення атестаційної комісії І рівня».

2. Формування списку чергової атестації у 2017/2018 н.р. згідно з графіком та ознайомлення з ним педпрацівників під особистий підпис.

3. Складання плану роботи атестаційної  комісії І рівня.

4. Складання списку педагогів, яким необхідно пройти курсову перепідготовку.

5. Складання наказу про створення атестаційної комісії            І рівня.

Вересень

Михайлова Л. І.

Тонконог Н.Л.

 

 

 

 

Тонконог Н.Л.

 

Тонконог Н.Л.

 

Тонконог Н.Л.

 

Михайлова Л. І.

2

Організацій-ний етап

1. Затвердження складу атестаційної комісії І рівня.

2. Затвердження списку педагогів, які атестуються у поточному навчальному році. Складання подання  щодо списку педагогічних працівників, які атестуються та яким перенесено строк чергової атестації.

3. Прийом заяв від педагогічних працівників щодо проходження  позачергової атестації.

4. Затвердження графіка проведення засідань атестаційної комісії  І рівня та дати підсумкового засідання атестаційної комісії І рівня.

5. Затвердження графіка відкритих занять та виховних заходів. Призначення відповідальних членів атестаційної комісії І рівня.

6. Складання графіку відвідування занять.

7. Складання плану-графіку проведення атестації.

8. Складання наказу про атестацію педагогічних працівників  у 2017/2018 н. р.

Жовтень

Михайлова Л. І.

 

Михайлова Л. І.

 

 

 

Тонконог Н.Л.

 

 

Михайлова Л. І.

 

 

Михайлова Л. І.

 

 

 

Михайлова Л. І.

Тонконог Н.Л.

 

Тонконог Н.Л.

 

3

Вивчення рівня роботи та профе-сіоналізму

1. Відвідування гурткових занять, виховних заходів.

2. Аналіз творчих досягнень гуртка та його вихованців.

Листопад - березень

чл. ат. комісії

4

Робота по підвищенню  педагогічної майстерності

1. Участь у виставках, концертах, фестивалях тощо.

2. Участь у роботі семінарів, нарад, педрад, методрад.

3. Проведення майстер-класів.

Грудень-квітень

чл. ат. комісії (відповідальні)

5

Завершаль-ний етап

1. Оформлення атестаційних документів.

 

2. Засідання атестаційної комісії І рівня. Підсумки атестації.

3. Реалізація рішень атестаційної комісії щодо атестації педагогів.

4. Аналіз підсумків атестації.

Березень-

квітень

Тонконог Н.Л.

Седнєва О. О.

 

Михайлова Л. І.

 

Михайлова Л. І.

 

 

Михайлова Л. І.

 

              

    Заступник голови атестаційної комісії І рівня                                Тонконог Н.Л.

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                               Голова атестаційної комісії  І рівня

КПНЗ «ЦПР № 1» ДМР

_____________________Л.І. Михайлова

 

 

ПЛАН-ГРАФІК

проведення засідань атестаційної комісії І рівня

КПНЗ «Центр позашкільної роботи № 1» ДМР у 2017/2018 н.р.

 

№ з/п

Основні питання

Дата проведення

Відповідальні

1.

Створення атестаційної комісії закладу

Про розподіл обов’язків між членами атестаційної комісії  

І рівня.

Затвердження плану роботи атестаційної комісії І рівня

Складання списку педагогів про проходження курсової перепідготовки

Складання списку педагогів щодо атестації у 2018 р.

Вересень

Михайлова Л. І.

 

 

Михайлова Л. І.

Тонконог Н.Л.

 

Тонконог Н.Л.

2.

Розгляд списку педагогічних працівників, які атестуються                 у 2018 р.

Розгляд заяв педагогів про проходження  позачергової атестації чи відмову від неї.

Розгляд списку педагогів, яким перенесено строк чергової атестації.

Затвердження графіка засідань атестаційної комісії І рівня.

Затвердження строку проведення  підсумкового засідання атестаційної комісії І рівня.

Затвердження  плану заходів з організації та проведення атестації.

Затвердження графіка проведення відкритих занять та виховних заходів.

Призначення відповідальних членів атестаційної комісії І рівня.

Затвердження циклограми атестації педагогів.

Жовтень

Михайлова Л. І.

чл. ат. комісії

3.

Вивчення членами атестаційної комісії І рівня системи професіональної діяльності педагогів, що атестуються.

Вироблення рекомендацій для окремих педпрацівників,                  які атестуються.

Грудень,

лютий

чл. ат. комісії

4.

Розгляд атестаційних матеріалів педагогів.

Ознайомлення педпрацівників  з атестаційними характеристиками, атестаційними листами.

Березень

Тонконог Н.Л.

Седнєва О. О.

 

5.

Підсумкове засідання атестаційної комісії І рівня.

Березень

Михайлова Л. І.

6.

Аналіз підсумків атестації, підготовка звітної та статистичної документації.

Квітень

Михайлова Л. І.

Тонконог Н.Л.

 

            Заступник голови атестаційної комісії І рівня                           Н.Л. Тонконог