"Студія народної творчості "Соняшник"

      

    Навчальна програма студіїї "Соняшник" орієнтована на ознайомлення з різними видами декоративно-прикладного мистецтва, вивчення їх особливостей та надбання навичок і вмінь з таких напрямків: витинанка, писанкарство, вибійка, декоративний народний живопис, виготовлення традиційних українських  оберегів.

    Комплексна програма студії складається з 5 напрямків вивчення народного та декоративно-прикладного мистецтва. Протягом навчального року вихованці студії в комплексі знайомляться та вивчають особливості технік виконання витинанки, писанкарства, традиційних українських оберегів, народної картини. Діти, які відвідують заняття, оволодівають низкою понять, використовуючи їх під час творчої практичної діяльності, знайомляться з символікою, композиційною побудовою творів. Гуртківці вчаться використовувати отримані знання, вміння та навички під час виконання творчої роботи, розвиваючи та розширюючи власний світогляд і естетичне бачення краси навколишнього світу. Вихованці вивчають і вчаться шанувати традиційні здобутки культури українського народу, опановують взаємозв’язок між різними видами декоративно-прикладного мистецтва.

 

  Навчальна програма реалізується у студії народної творчості «Соняшник» та розрахована на три роки навчання для вихованців віком:

10 – 13 років, І рік навчання, початковий рівень;

11 – 14 років, ІІ рік навчання, основний рівень;

12 – 16 років, ІІІ рік навчання, вищий рівень.

Заняття носять теоретично-практичний характер і проводяться два рази на тиждень тривалістю 2 та 3 години. Загальна кількість годин на навчальний рік – 180.

    Завдання програми:

- створити умови для навчання і розвитку художньо-творчих здібностей;

- розкрити роль народного та декоративно-прикладного мистецтва українського народу;

- навчити  та  сприяти розвитку  практичних навичок і вмінь з витинанки, вибійки,  писанкарства, виготовлення оберегів (сувенірної ляльки-мотанки);

- навчити основам композиції у декоративно-прикладному мистецтві, враховуючи традиції української народної творчості;

- виховувати загально-естетичну культуру, художній смак;

- розвивати стійкий інтерес до професій народних промислів;

- сформувати у дітей та молоді національну свідомість, патріотичні почуття, любов до рідного краю та свого народу;

- сприяти самореалізації дитини в соціумі засобами мистецтва.