"Юні друзі природи"

   

 

 

 

 

   

   На сьогодні до числа найбільш актуальних питань освітньо-виховного процесу належить екологічне виховання. Створення навчальної програми обумовлено необхідністю: поглиблення знань учнів з біології, створення умов для професійного самовизначення вихованців, залучення учнів до соціально значущої діяльності, потреба в якій не забезпечується загальноосвітньою школою, формування гармонійно розвиненої особистості. Значна увага приділяється догляду за тваринами живого куточка, що дає можливість компенсувати недостатність спілкування підростаючого покоління з об’єктами живої природи.

    Метою програми є формування екологічного світогляду і культури підлітків,  забезпечення потреб особистості у творчій самореалізації, створення умов для організації змістовного дозвілля, відповідно до інтересів, здібностей і обдарувань учнів поглиблення і розширення знань з біології, проведення дослідницької роботи, залучення підлітків до активної громадської та професійної діяльності.

Основні завдання:

–   розвинути творчі здібності вихованців;

–   виховати любов до природи та почуття відповідальності за живих істот;

–   вивчити біологічні особливості, умови, правила утримання, годівлі, розведення        тварин живих куточків, домашніх тварин;

–   формувати практичні вміння і навички щодо створення належних умов для         утримання і розведення тварин, живих куточків, домашніх тварин, здійснення зооветеринарних заходів; гуманне ставлення до навколишнього середовища, мотивацію до дослідницької діяльності, екологічне мислення;

–  ознайомити з проблемами біоетики й охорони тваринного світу;

– залучити вихованців до суспільно-корисної та природоохоронної роботи;

– поглибити знання вихованців про сучасну систематику, методику визначення    тварин та про основні ознаки представників різних таксонів;

–  сприяти професійному самовизначенню. 

   У гуртку «Юні друзі природи» дуже різноманітна сфера діяльності, а саме:

  • екскурсії;
  • проведення та участь у благодійних акціях, міських проектах;
  • виставки дитячих творчих робіт з екологічних напрямків;
  • виставки тварин;
  • участь у конкурсах (від районних до всеукраїнських);
  • свята;
  • зоотурніри.

    Гурток «Юні друзі природи» постійно взаємодіє з Дитячою міською громадською  організацією «Асоціація захисту тварин» та організаціями міста з екологічного напрямку.