«Паперова пластика, Ліплення»

Сьогодні, коли головною метою дошкільної освіти є формування у дитини основ світогляду, ціннісного ставлення до навколишнього світу і свого власного «Я» та здатності до елементарного самовизначення, певного переосмислення потребують зміст і технологія навчання образотворчої діяльності.

Навчальна програма «Ліплення, аплікація» Школи комплексного естетичного виховання реалізує вимоги дошкільної освіти, де гармонійно поєднані складові навчального та виховного процесу. Зміст програми ґрунтується на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, послідовності, наступності, єдності навчання і виховання.

Ліплення приваблює дітей новизною матеріалу; крім того, стиснута в руках грудочка пластиліну чи тіста відразу може нагадати  який-небудь предмет, викликати бажання гратися з нею. Дитині 5-го року життя легше діяти  безпосередньо руками, ніж яким-небудь інструментом: вона із задоволенням  мне пластилін, стискає  його долонями.

Для аплікації використовується папір різних кольорів. Дуже важливо продумано підібрати кольори: це розвиває у дітей естетичне сприйняття, гарний смак, сприяє розвитку дитини.

Тому цим дисциплінам надається велике значення в естетичному вихованні дошкільнят.

Навчальна програма гуртка «Ліплення, аплікація» Школи комплексного естетичного виховання складена на основі типових програм з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму Міністерства освіти і науки України, - К.: «Грамота», 2009; програм для гуртків, творчих об’єднань художньо-естетичного та декоративно-прикладного напрямків Управління освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації, - Кам’янець-Подільський: «МЕДОБОРИ-2006», 2007.

Мета навчальної програми: художнє виховання засобами образотворчого мистецтва - формування і розвиток у дітей комплексу ключових  знань та вмінь у процесі опанування художніх цінностей та способів художньої діяльності шляхом здобуття власного естетичного досвіду.

Головні завдання навчальної програми:

- навчити різним прийомам та способам ліплення, заохочувати дітей до прикрашання виліплених виробів візерунками за допомогою стеків або інших матеріалів (бісер, паєтки, природний матеріал, тощо);

- ознайомити дітей з різними матеріалами для ліплення (пластилін, глина, солоне тісто);

- навчити вирізати елементарні фігури: смужки, кола, трикутники, квадрати та інші, складати з них більш складні форми, передавати в ліпленні виразність образу, рух;

- формувати вміння правильно тримати ножиці й користуватися ними;

- розвивати  інтерес до ліплення, здатність дітей використовувати різні матеріали для створення образу, вміння ліпити з натури й за уявленням знайомі предмети та передавати їх характер;

- закріплювати навички акуратного ліплення;

- виховувати інтерес до аплікації та паперової пластики;

-  надати первинні знання про способи утворення об’ємної форми з паперу;

- спонукати створювати предметні й сюжетні композиції, доповнювати їх деталями, що збагачують дану композицію.

 Програма з паперової пластики та ліплення ШКЕВ розрахована на 2 роки навчання, початковий рівень.  Заняття проводяться 1 раз на тиждень для дітей  віком від 5 до 6 років.