"Країна Веселкова"

 

 

 

 

 

Девіз:   "Учитель не той, хто вчить, а той, у кого вчаться"

 

Кредо:  Кожна дитна розквітає по-своєму.Щоб зрозуміти сутність дитини, треба увійти в її світ і піднятися до її рівня. 

 

    Сьогодні, щоб дитину прийняли до школи вона має бути вже підготовленою. Вступ до школи є якісно новим етапом у житті дитини. Відбуваються зміни ставлення до дорослих, однолітків, до себе і своєї діяльності. Зі школою пов'язаний перехід до нового способу життя: набуття нової ролі школяра, нові умови діяльності і новий рівень спілкування. Безтурботне дозвілля змінюється обов'язковими справами, які вимагають відповідальності - дитина повинна ходити до школи, виконувати вимоги програми, робити на уроці те, чого вимагає вчитель, дотримуватися шкільного режиму, шкільних правил поведінки, добре засвоювати навчальний матеріал. Органічному вливанню у шкільне життя сприяють не тільки знання, але й психологічна готовність, а саме: самостійність, мотивація до навчання, вміння спілкуватися з однолітками й дорослими, здатність концентруватися, логічно мислити, шукати, аналізувати, запам’ятовувати та класифікувати інформацію.

 

 

         Мета гуртка – виховання всебічно розвиненої, фізично та психічно здорової, творчої, ініціативної, соціальноактивної, високодуховної особистості, яка здатна до саморозвитку, самопізнання і пристосована до світу змін.

 

        Програма гуртка «Країна веселкова» розрахована на 1 рік навчання і дозволяє поступово адаптувати дитину до дитячого колективу, розвивати її індивідуальні особливості, що у майбутньому допоможе успішно та легко оволодіти шкільною програмою.

 

 

 

Навчання в гуртку ведеться за чотирма напрямками: 

     

 «Казковий буквограй»

(читання, розвиток мовлення, звуковий аналіз).

 

     В процесі навчання активно залучені додаткові види пам’яті: артикуляційна, образна, тактильна, що перетворює учбовий процес в захоплюючу гру і допомагає швидше та легше засвоїти матеріал.

 

     Діти оволодівають навичками проведення звукового аналізу слів, будови речення за схемою та за допомогою умовних позначок, поділу слова на склади тощо.

 

 

 

«Пісьмове Королівство»

(підготовка руки до письма).

     Відомо, що розвиток інтелектуальних здібностей, в тому числі і мови, тісно пов'язані з розвитком дрібної моторики руки. Тому важливо приділяти увагу виконанню графічних вправ, розфарбовуванню, штрихуванню, ліпленню з пластиліну, аплікації, грі з мозаїкою і дрібним конструктором. Все це допоможе уникнути труднощів в оволодінні навичками письма.

 

 

«Числовий Віночок»

 

(розвиток математичного та логічного мислення)

 

     Навчання математики дітей дошкільного віку немислиме без використання захоплюючих ігор, при цьому роль нескладного цікавого математичного матеріалу визначається з урахуванням вікових можливостей дітей, завдань всебічного розвитку й виховання, якими є:

 

  • цілеспрямований розвиток пізнавальних процесів, що включають у себе вміння спостерігати й порівнювати, зауважувати загальне в різному, відрізняти головне від другорядного, знаходити закономірності й використовувати їх для виконання завдань;
  • розкриття причинних зв’язків між явищами навколишньої дійсності;
  • розвиток просторових уявлень (форма, розмір, взаємне розташування предметів), творчих здібностей, а також здібностей до узагальнення й абстракції;
  • виховання самостійності, ініціативи, почуття відповідальності й наполегливості в подоланні труднощів.

 

"Рідна Україна" 

(рідна мова, ознайомлення з природою і навколишнім світом)

 

    Завдання уроку спрямовані на розвиток життєвої компетентності дитини, базових якостей її особистості, формування позитивного образу «Я». Окрема група завдань направлена на розвиток інтелектуальних та творчих здібностей дітей, на формування знань з особистої безпеки.

 

    Основою є поглиблений розвиток пізнавальних процесів дитини (мислення, уваги, пам’яті, уяви), оскільки успішність дитини у всіх видах діяльності залежить перш за все від рівня інтелектуальних і пізнавальних здібностей дитини.

 

    Навчання у гуртку «Країна Веселкова» забезпечить всебічно підготовану дитину до навчання у школі. Досягнення у психічному та особистісному розвитку стануть передумовою для гармонійного розвитку дитини на наступних етапах.