"Творча майстерня батику "

   

 Батик –  вид творчого малюнку на тканині, який наноситься за допомогою спеціальних розчинів. Він був заснований в Індонезії на острові Ява. В Європі цей вид мистецтва з’явився на початку ХХ століття. А в 30-х роках ХХ століття він прикрасив одяг європейців. Існують різні техніки батику (гарячий, холодний, вузликовий, розпис по сухому). Вироби, виконані в техніці батик завжди оригінальні і неповторні. Тканини декоровані таким чином використовуються не тільки для створення унікальних моделей одягу, але і прикрашають інтер’єри.

Основна мета гуртка – створення умов для творчого розвитку дітей засобами батику. Основним завданням викладача є розвинути художній смак учня, навчити його передавати свій внутрішній світ на тканині, оздобивши композицію кольором, орнаментом, лінією та плямою. У своїх творчих роботах учні передають свої мрії, настрій, почуття.

Завдання навчальної програми:

- сформувати поняття про історичний розвиток художнього розпису по тканині;

- навчити різноманітним технікам батику;

- сформувати навики художньої обробки тканини;

- сформувати поняття трудової культури;

- виховати культуру праці;

- розвинути художній смак, творчу у яву, фантазію, виробити індивідуальний стиль роботи;

- сприяти самореалізації дитини в соціумі засобами мистецтва;

- сприяти професійному самовизначенню.

Незважаючи на те, що заняття носять переважно практичний характер, теоретичні відомості необхідні. Учні вивчають особливості технік батику, технологію виготовлення виробів, декоративні властивості батику, правила    і прийоми роботи ручними інструментами, основні закони композиції, основи кольорознавства. Програма побудована на основі загально-дидактичних принципів (науковості, систематичності, послідовності, зв’язку навчання з життям). Програмою передбачено проведення виставок, тематичних вечорів, участь в конкурсах, відвідування виставок, участь          у мистецьких заходах.    

 Навчальна програма передбачає 2 роки навчання: 1-й рік – основний рівень – 144 години на рік; 2 – й рік – основний рівень – 216 годин на рік.    

 Програма спрямована на вихованців середнього шкільного віку. Завдання пропонуються з урахуванням вікових особливостей.