«Етикет»

 

 

    Кожна культурна людина повинна не тільки знати і дотримуватись основних норм етикету, але й розуміти необхідність певних правил та взаємовідношень. Манери багато в чому відображають внутрішню культуру людини, його моральні та інтелектуальні якості. Уміння правильно вести себе в суспільстві має дуже велике значення: воно полегшує встановлення контактів, сприяє досягненню взаєморозуміння, створює хороші, стійкі взаємовідношення.

      Етикет – дуже велика і важлива частина загальнолюдської культури, моралі, що склалася на протязі багатьох віків життя усіма народами в співвідношенні з їх уявленням про добро, справедливість, чуйність -  в області моральної культури та про красоту, порядок, благоустрій, побутову доцільність -  в області матеріальної культури.

     Етикет – слово французького походження, що означає манеру поведінки. До нього відносяться правила чемності та ввічливості, прийняті в суспільстві.

 

 

      У житті дітей дуже  багато емоцій і вражень, якими інколи складно керувати, важко знайти правильну форму поведінки у нестандартних ситуаціях. Саме знання здобуті на заняттях в гуртку «Етикет» допоможуть своїм  вихованцям у  пізнанні  навколишнього світу, навчать спілкуватися  з  оточуючим світом, чітко  висловлювати  свою  думку та життєву позицію, сформують  цілісну, гармонійну, естетично розвинену  особистість.

 

 

 

 

     Ввічливі, виховані, тактовні діти завжди виділяються  з гурту однолітків. Дуже важливо прищеплювати ці якості з ранніх років. Ігрові заняття, інсценування, бесіди, що проводяться на заняттях в ненав’язливій формі не тільки вчать дітей основам етикету, а ще й виховують в них чуйність, комунікабельність, увагу до оточуючих.

 

 

 

 

 

    Навчальна програма гуртка «Етикет» Школи комплексного естетичного виховання складена на основі навчальної програми гуртка «Світ етикету», рекомендованої МОН молодь-спорту України та науко-методичною радою КОІПОПК (Протокол №4 від 20.05.2009г.)

    Мета навчальної програми - формування світогляду дитини, моралі, естетичної культури; розвиток мислення, пам’яті, уяви дитини; виховання ввічливого ставлення дітей один до одного, до дорослих шляхом збагачення власного життєвого досвіду.

Завдання навчальної програми:

  • ознайомити дітей з правилами поведінки в родині, в колективі, в суспільстві;
  • формувати знання з правил поведінки в екстремальних ситуаціях;
  • виховувати ввічливих та естетично розвинених особистостей;
  • розвивати у дітей любов до культури поведінки в суспільстві;
  • сприяти самореалізації дитини в соціумі засобами мистецтва.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

  • пізнавальної – забезпечує ознайомлення з правилами та нормами поведінки у колективі;
  • практичної – сприяє опануванню навичок поведінки вдома, на вулиці, в транспорті, в громадських місцях;
  • творчої – забезпечує формування творчих здібностей вихованців у процесі вивчення правил етикету, розвитку емоційних почуттів та естетичного смаку;
  • соціальної – сприяє вихованню дбайливого ставлення до родини та людей похилого віку.
  •  

      Навчальна програма гуртка«Етикет» Школи комплексного естетичного виховання розрахована на початковий рівень, один рік навчання, для дітей віком від 5 до 6 років. Заняття носять теоретично-практичний характер і проводяться 1 раз на тиждень для дітей другого року навчання в ШКЕВ, 36 годин упродовж року.

 

    Теоретична  частина навчання включає в себе ознайомлення з основними правилами та нормами поведінки дитини в суспільстві, практична  -  застосування вивчених правил та норм поведінки в життєвих ситуаціях шляхом інсценування невеличких етюдів.