Військово-патріотичний напрямок

 

Козацький двобій

Навчальна програма

для гуртка військово-патріотичного напряму позашкільної освіти  

Школи бойових мистецтв «Лотос»

Початковий, основний, вищий рівень

3 роки навчання

 

Метою діяльності гуртка «Козацький двобій» Школи бойових мистецтв «Лотос» є розповсюдження національної ідеї, виховання патріотизму, розвиток фізичного та духовного стану молодого козака.

Програма створена на основі типових програм для гуртків військово-патріотичного та фізкультурно-спортивного напряму, затверджених Міністерством освіти і науки України: Навчальна програма гуртка козацько-лицарського виховання «Джура», схвалено комісією із захисту Вітчизни науково-методичної Ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, протокол №3 від 01.06.2012р.; «Фізична культура» Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-11 класів, Київ, ВТФ «Перун», 2005; «Фізкультурно-оздоровча робота», «Здорова молодь», рекомендованих МОН молодь-спорту України та науково-методичною радою КОІПОПК (протоколи №5 від 18.09.2008р., №6 від 23.10.2008р.), «Всеукраїнської федерації козацького двобою».

Мета програми – формування всебічно розвиненої особистості дитини шляхом вивчення історичних традицій в національних видах бойових мистецтв з напрямків: Собор, Спас, Сварга, Бойовий Гопак, Хрест та інші.

Основні завдання навчальної програми:

      розвинути і популяризувати українські національні бойові мистецтва, донести до учнів формування історичної спадщини козацької доби;

      формувати почуття патріотизму, любові до національної культури та традицій рідного  краю;

      навчити гармонійно взаємодіяти з силами природи, використовувати їх для загартування душі та тіла;

      створити умови для адаптації учнів у соціальному середовищі, оздоровлення дітей та молоді;

        формувати морально-вольові якості та бережливе ставлення до навколишнього середовища;

 

      пропагувати здоровий спосіб життя, змістовний та активний відпочинок.

     виховувати гордість за своїх предків та синівську вірність Вітчизні.

               Навчальна програма реалізується в гуртку військово-патріотичного  напрямку і передбачає етапність підготовки. Навчання розподіляється за трьома рівнями, кожен з яких є черговим ступенем у процесі засвоєння практичного та теоретичного матеріалу:

-  1-й рік навчання - початковий рівень, для вихованців різного віку;

-  2-й рік навчання - основний рівень, для вихованців які пройшли вишкіл початкового рівня;

- 3-й рік навчання - вищий рівень, для вихованців які пройшли перші два рівня.

Заняття проводяться 3 рази на тиждень (9 год.), 324 години впродовж року (108 год. на кожен рівень).