«Живопис»

        

 

     Особливе значення у всебічному розвитку дитини набуває накопичення та збагачення чуттєвого досвіду, який стає першою сходинкою, основою в подальшому пізнанні багатьох сторін дійсності. Саме віковий період дитини з 4,5 до 6 років є найбільш сприятливим для розвитку дитячої образотворчої діяльності. Малювання і ліплення стають найважливішими сферами дитячої діяльності і  з точки зору загального психічного розвитку дитини, і з точки зору формування спеціальних умінь і навичок, необхідних для її всебічного розвитку та успішного навчання в школі. 

 

 

    Для дитини важливим є активний розвиток зору та моторики рухів, у чому й допомагає малювання. Малюк, поступово засвоюючи закони відображення форми та простору, конструюючи сприйняті зорові образи, активно розвиває відчуття форми, руху, співвідношення, розміру та простору. Тобто отримує знання про світ.

 

     Програма з малювання та  живопису в Школі комплексного естетичного виховання складена на основі програм: МОН України. Позашкілля. Комплекс програм мистецького спрямування . – К., 2013 (пр. № 3 від 01.07.2010), розрахована на 2 роки навчання, початковий рівень для дітей віком від 5 до 6 років. Заняття носять теоретично-практичний характер і проводяться 1 раз на тиждень (1 год), загальна кількість годин за рік – 36.

 

    Мета навчальної програми - художньо-естетичне виховання дитини, прищеплення любові до прекрасного, збагачення її духовного світу, залучення до мистецтва як невід’ємної частини духовної культури.

Завдання навчальної програми:

☺ навчити основам створення художніх образів, ознайомити дітей з кращими зразками вітчизняного і світового мистецтва;

☺ формувати практичні навички в образотворчій діяльності, художньо-образне мислення, перші уявлення про прекрасне в житті і мистецтві;

☺ розвивати інтерес до образотворчого мистецтва, творчу уяву, естетичний смак, фантазію;

☺ розвивати сенсорні здібності сприйняття, відчуття кольорів, ритму, композиції, уміння елементарно виражати в художніх образах предмети та явища дійсності, розв’язання творчих завдань;

☺ сприяти самореалізації дитини в соціумі засобами мистецтва;

☺ виховувати самостійність, культуру праці, емоційну чутливість до прекрасного.

    Програмою передбачено виконання малюнків в техніках графіки та живопису, вітальних листівок для батьків, виставки дитячих робіт.