"Центр розвитку і навчання Умка"

      Місія центру розвитку і навчання «Умка» відділу «Розвиваюче навчання» - допомогти маленькій дитині максимально розкрити свій потенціал, розширити свої можливості, застосовуючи новітні методики розвитку дітей дошкільного віку, залучаючи відданого справі педагога, створюючи цікаві, веселі та пізнавальні заняття, використовуючи якісні навчальні матеріали.

 

На заняттях педагог працює над розвитком у дитини пам’яті, мислення, уваги, збагачення дитячого словника, світосприйняття. Щоб дітям було цікаво вчитися, навчально-виховний процес наповнений віршами, піснями, рухами, розважально-ігровими програмами. У процесі гри дитина не лише засвоює нові знання, які буде використовувати у подальшому житті, а й навчається співпрацювати, спілкуватися і будувати відносини з однолітками та дорослими.

 

Одне із завдань центру розвитку і навчання «Умка» відділу «Розвиваюче навчання» – допомогти батькам краще розуміти дитину, створити гармонійні відносини у сім’ї.

 

Програма центру розвитку і навчання «Умка» розрахована на дітей віком від 5 до 6 років.

 

Цей період життя є періодом інтенсивного росту та розвитку організму дитини. У цей період посилюється прагнення дітей до самостійності, збільшуються можливості її реалізації в різних видах діяльності.

 

У цьому віці істотне значення мають дидактичні і рухливі ігри. За допомогою цих ігр у дітей формуються пізнавальні процеси, розвиваються спостережливість, уміння дотримуватись правил, формуються навички поведінки, планування своїх дій і втілювання задумів. Поруч із ігровою діяльністю розвивається продуктивна. Під впливом виховання у дітей починають формуватися почуття, які виражають ставлення до людей і явищ, а також уміння підкоряти свої бажання вимогам дорослих. Підвищується здатність відгукуватись на цікавий зміст пісні, картини, казки, вірша.

 

Вперше у цьому віці значну роль починає відігравати елемент такого виду діяльності, як навчання.

 

Навчальна програма гуртка «Центр розвитку і навчання «Умка» розрахована на початковий рівень, передбачає 2 роки навчання та ведення освітньої роботи з наступних напрямків:

1.  Розвиток математичних уявлень.

Загальна мета - підготувати в ході дошкільного навчання функціонально-грамотну особистість як показник якісного навчання, забезпечити у дітей готовність до подальшого розвитку математичних уявлень в усіх напрямках курсу навчання математики дітей старшого дошкільного віку.

 

    Навчальна програма другого року навчання дітей є логічним продовженням програми першого року. Однак цілі і завдання курсу значно розширюються. Відповідно віковим психологічним особливостям дошкільнят посилюються вимоги навчального навантаження, розширюються багато понять, уявлення про які були отримані в перший рік навчання, змінена і розширена логічна навантаження навчального матеріалу.

 

2.  Розвиток мовлення та навчання грамоті.

    Загальна мета курсу - підготувати в ході дошкільного навчання функціонально-грамотну особистість, забезпечити у дошкільника готовність до подальшого розвитку мовних уявлень в усіх напрямках курсу навчання грамоті і розвитку мови. Основною метою першого року навчання є робота над формуванням навичок правильної і грамотної мови, що є запорукою успішності в подальшому навчанні та розвитку дітей. Основною метою другого року навчання є робота над звуковою культурою мовлення дітей, а основним змістом - звуко-складовий аналіз слова в поєднанні з роботою з розвитку мовлення.

Заняття проводяться на російській мові, 2 рази на тиждень, тривалість занять 30 хвилин.

У гуртку заняття спрямовані на:

  • збагачення словникового запасу, розвиток активного мовлення; мовленнєвий етикет;
  • розширення уявлення про предмети і явища навколишнього світу;
  • стимулювання розвитку творчих здібностей, бажання займатись художньою діяльністю;
  • формування в дітей практичних навиків: вміння читати, рахувати, розв’язувати приклади і задачі, логічні вправи;
  • ознайомлення із художньою літературою, творами мистецтва;
  • підготовки руки до письма;
  • розвивати допитливість за допомогою цікавих дослідів і експериментів;
  • розвивати навики малювання, аплікації, ліплення, орігамі тощо.