"Творча майстерня різьблення по дереву"

 

Різьблення по дереву – стародавнє народне художнє ремесло. Люди віками використовували дерево у повсякденному житті, виготовляли з нього предмети побуту. За допомогою розпису, різьблення, інкрустації перетворювали звичайне дерево на витвір мистецтва. Природа декоративно-вжиткового мистецтва поєднує в собі дві важливі функції: практичну і естетичну.

Основна мета гуртка – зацікавити дітей до різьбярської справи, декоративного оздоблення предметів побуту та інтер’єру. Програма гуртка спрямована на виховання у дітей національної свідомості, розширення їх досвіду та залучення до творчої роботи згідно з інтересами кожного вихованця. Взявши в руки різець і зробивши перші візерунки, юний майстер з різьблення стає учасником цікавого процесу створення гарних та корисних речей.

Важливим елементом роботи гуртка є збагачення знань дітей про природу, розвиток естетичних почуттів, творчої активності, зв’язок із витоками й традиціями українського народу.

Займаючись різьбленням по дереву, діти розширюють свій кругозір, освоюють різні види й техніки виконання, пізнають технологію обробки дерева, його властивості, способи роботи з інструментами тощо.

Заняття з різьблення по дереву носять теоретично-практичний характер і проводяться 1 раз на тиждень. Діти віком від 11 до 15 років вивчають  особливості різних видів різьблення (геометричне, контурне, рельєфне);  більше уваги приділяється оздобленню різьбленням різноманітних предметів побутово-вжиткового характеру; продовжується вивчення особливостей різних видів деревини в художній обробці, принципи будови та складання композицій на вибір, форми й орнаменту, техніки та видів оздоблення виробів. Діти знайомляться із новим видом оздоблення дерев’яних предметів побуту – інкрустацією металом.