"Логіка. Розвиваючи ігри"

   

 

                                                         Сьогодні особливої уваги у вирішенні проблем творчого розвитку, креативного світосприймання  набувають питання логічного мислення дитини, вміння культурно та чітко висловлювати свої думки. Ігрова діяльність дитини є нульовим циклом   її майбутньої особистості.

       Програма «Розвиваючі ігри. Логіка» - це програма нового типу. У ній вміщено базовий зміст дошкільної освіти, який передбачає гармонійний та різнобічний розвиток дошкільника, формування його творчої особистості, створення в умовах позашкільного навчального закладу пізнавально-розвивального життєвого простору.

         Навчальна програма реалізується в гуртку гуманітарного напрямку «Логіка. Розвиваючі ігри» та спрямована на вихованців віком від 4,5 до 6 років.

      Мета програми –  розвиток логічного мислення, уяви  і кмітливості дитини; виховання та розвиток творчого підходу до вирішення будь-яких питань; прищеплення любові до творчої діяльності; створення системи необхідних умов для виховання життєздатної, самостійної, життєво- компетентної, творчої особистості, формування у дитини психологічної  та фізичної готовності до навчання у школі.

 

Навчальна програма початкового рівня передбачає 2 роки навчання:

1-й рік – початковий рівень –72  год на рік, 2 год  на тиждень;

 

2-й рік – початковий рівень – 72 год на рік, 2 год на тиждень.

 

   Під час занять використовуються різноманітні ігри та логічні вправи. Формами контролю за результативністю навчання є опитування, контрольні вправи, мозковий штурм, участь у дитячих концертах, розважально-ігрових програмах.