РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо організації роботи з обдарованими дітьми

  Розбудова державності в Україні зумовила нові тенденції в розвитку освіти. З'явилася нагальна потреба суспільства у творчих, діяльних, обдарованих, інтелектуально, творчо і духовно розвинених громадянах. 

Сучасні дослідники виділяють такі типи обдарованості :

 Інтелектуальний тип – такі діти мають глибокі знання, самостійно їх здобувають, точно й глибоко аналізують навчальний і позанавчальний матеріал, схильні до його філософського осмислення. Це діти з високими показниками за спеціальними тестами інтелекту.

 Творчий (креативний) тип – виявляється в нестандартному мисленні, в особливому часто не схожому на інші погляди  на світ. Це діти з високим рівнем творчих здібностей.

 Академічний тип – для таких дітей характерний досить високий рівень інтелекту, однак на перший план виходять особливі знання саме до навчання. Це діти, які найкраще навчаються в школі, особливості їхньої пізнавальної сфери (мислення, пам’яті, уваги), деякі особливості мотивації роблять навчання для них досить легким і приємним процесом.

 Художній тип – виявляється у високих досягненнях у художній діяльності (музиці, танцях, живописі, скульптурі, сценічній діяльності).
Лідерський тип – характеризується здатністю розуміти інших людей, налагоджувати з ними конструктивні взаємини, організовувати їх на певну діяльність та керувати ними.

 Психомоторний (спортивний) тип – виявляється у високих результатах проявів здібностей у певних видах спорту.

   Кожна дитина по-своєму неповторна. Вона приходить у цей світ, щоб творити своє життя, знайти себе: хтось здібний до музики, образотворчого мистецтва, художньої праці, хтось до математики, хтось пише вірші, оповідання. У результаті досліджень науковцями виділено такі характерні особливості обдарованих дітей: 

 •   часто "перескакують" через послідовні етапи свого розвитку; 
 •   у них чудова пам'ять, яка базується на ранньому мовленні; 
 •   рано починають класифікувати інформацію, що надходить до них; 
 •   із задоволенням захоплюються колекціонуванням, при цьому їхня мета - не приведення колекції в ідеальний порядок, а її реорганізація, систематизація на нових підставах; 
 •   мають великий словниковий запас, із задоволенням читають словники чи енциклопедії, придумують нові слова і поняття; 
 •  можуть займатися кількома справами одразу, наприклад, стежити за декількома подіями, що відбуваються навколо них; 
 •   дуже допитливі, активно досліджують навколишній світ і не терплять жодних обмежень своїх досліджень; 
 •   можуть тривалий час концентрувати свою увагу на одній справі, вони буквально "занурюються" у своє заняття, якщо воно їм цікаве; 
 •   мають розвинене почуття гумору; 
 •   постійно намагаються вирішувати проблеми, які їм поки що не під силу; 
 •   відрізняються різноманітністю інтересів, що породжує схильність починати кілька справ одночасно; 
 •   часто роздратовують ровесників звичкою поправляти інших і вважають себе такими, що завжди мають рацію; 
 •   їм бракує емоційного балансу, вони часто нетерплячі та поривчасті. 

     Існує багато методик, які допомагають пізнати творчу, обдаровану дитину з    креативністю її мислення. 

Зокрема: 

 •  Методика Векслера допоможе визначити рівень інтелектуальних здібностей. 
 •  Методика Кетелла допоможе оцінити інтелектуальні можливості дитини. 
 •   Методика Айзенка допоможе визначити рівень інтелекту. 
 •   Методика "Неіснуюча тварина" допоможе визначити, наскільки в дитини розвинена творча уява, оригінальність мислення, емоційний стан. 
 •  Методика "Прогресивні матриці Равена" допоможе визначити рівень аналітико-синтетичних умінь. 
 •  Анкета з визначення здібностей учнів за методикою американських вчених Хаана і Кафа допоможе визначити на основі співставлення з інтересами одноліток особливості спрямованості даної особистості. 

   Виявлення обдарованих і талановитих дітей - це тривалий процес. Обдарована дитина сама собі допоможе, якщо вчитель творчий, а навчальний процес цікавий, різнобічний, результативний. 

 

  Мета навчання учнів 1-4 класів - забезпечити умови для інтелектуального, соціального, морального і фізичного розвитку учнів, виховання громадянина-патріота, а також забезпечити базову освіту та підготовку до успішного навчання в школі ІІ та ІІІ ступенів. 

  Удосконалити навчально-виховний процес, роботу з обдарованими дітьми, дати їм ґрунтовні, міцні знання, озброїти їх практичним розумінням основ наук допомагають: 

 •  олімпіади з базових дисциплін;
 •    олімпіади з творчого мислення; 
 •   олімпіади з кмітливості та логічного мислення; 
 •   конкурси знавців математики та логічного мислення; 

 

 

Планування роботи з обдарованими дітьми

можна порекомендувати такий перелік орієнтованих заходів

 

1.Створення інформаційного банку даних обдарованих дітей із різних напрямів діяльності. 

2.Систематизація матеріалів періодичних видань із проблеми дитячої обдарованості. 

3. Проведення проблемно-тематичних семінарів із метою систематичного підвищення майстерності вчителів, які працюють з обдарованими дітьми. 

4. Створення авторських програм та методичних розробок, спрямованих на виявлення та розвиток обдарованих дітей молодшого шкільного віку. 

5. Організація постійно діючого консультпункту для вчителів початкових класів із залученням науковців, лікарів, психологів, методистів районних (міських) відділів освіти. 

6. Залучення до роботи з обдарованими дітьми вчителів, які мають педагогічні звання "вчитель-методист", "старший вчитель". 

7. Створення банку педагогічного досвіду щодо роботи з обдарованими дітьми. 

8. Організація і проведення шкільних, районних, міських, олімпіад із базових дисциплін .

9. Формування груп для індивідуального сумісного навчання обдарованих дітей на базі однієї паралелі з урахуванням рівня здібностей та сфери обдарованості, запитів кожної дитини. 

10. Підготовка до друку матеріалів із досвіду роботи, рекомендацій учителів, які працюють з обдарованими дітьми. 

11. Організація та проведення творчих звітів педагогів за результатами роботи з обдарованими дітьми на індивідуальних заняттях, гуртках, студіях. 

12. Забезпечення до участі обдарованих дітей у міських, районних, обласних творчих конкурсах. 

13. Здійснення моніторингу стану здоров'я обдарованих дітей. 

14. Розробка системи матеріального та морального заохочення обдарованих учнів та вчителів, які працюють з ними. 

15. Розгляд питань організації роботи з обдарованими дітьми та визначення подальших напрямів роботи на засіданнях шкільних, районних (міських) методичних об'єднань учителів, педагогічних радах, нарадах при директору. 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

    ПО РОБОТІ  ІЗ ЗДІБНИМИ ТА

     ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ

 

 • Підхоплювати думки учнів, оцінюючи їх зразу, підкреслюючи їх оригінальність, важливість, інтерес до нового.
 • Стимулювати і підтримувати ініціативу учнів, самостійність.
 • Створювати проблемні ситуації, що вимагають альтернативи, прогнозування, уяви.
 • Розвивати критичне сприйняття дійсності.
 •  Вчити доводити починання до логічного завершення.
 •  Надавати можливість виконувати більше навчальних завдань з обов'язковим підвищенням їх складності (при цьому має бути витриманий оптимальний обсяг додаткової роботи, щоб уникнути перевантаження). 
 • Використовувати творчу діяльність вихованців при проведенні різних видів масових заходів, відкритих занять, свят. 
 • Під час опрацювання програмового матеріалу залучати до творчої пошукової роботи з використанням випереджувальних завдань, створювати розвиваючі ситуації. 
 • Активно залучати до участі в районних, обласних, Всеукраїнських конкурсах, змаганнях, виставках. 
 • Впливати особистим прикладом. 
 • Пам'ятати, що "своєчасно знайти, виховати й розвинути задатки і здібності у своїх вихованців, своєчасно розпізнати в кожному його покликання – це  завдання стає тепер найголовнішим у системі навчально-виховного процесу"  (В.О. Сухомлинський).