"Світ чудес"

 керівник Мойсова Майя Юріївна

 

       Навчання у гуртку «Світ чудес» ґрунтується на програмі розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». Програма обумовлена тим, що саме в дошкільному віці виникає перший схематичний обрис цілісного дитячого світогляду, образ світу та себе в ньому. Дитина не може жити у безладі, вона намагається пізнати навколишній світ та свої зв’язки з ним, упорядкувати, пояснити, наповнити змістом життя та діяльність людей, перевірити на власному досвіді здобуту інформацію. Вона прагне дізнатися, для чого живуть люди; ознайомитися з умовами життя та його основними законами. Дитина має навчитися існувати відповідно до цих законів, а не всупереч їм, відкрити для себе та інших людей власні можливості, знайти своє домірне місце у складному й суперечливому світі, почуватися у ньому щасливою.

      У гуртку навчаються діти віком від 5-ти до 6-ти років.

   Навчання базується на необхідності виховання свідомої особистості, формуванні у дошкільників елементарних форм відповідального самовизначення, розвитку у них почуття власної гідності, що ґрунтується на самоповазі й визнанні значущими людьми їхніх чеснот.

 

У програмі навчання:

·ОСВІТНЯ ЛІНІЯ «ОСОБИСТІСТЬ ДИТИНИ»

(«Фізичний розвиток», «Розвиток особистості»);

·ОСВІТНЯ ЛІНІЯ «ДИТИНА В СОЦІУМІ»

(«Сім’я, родина», «Інші люди», «Дитяче товариство», «Об’єднання людей»);

· ОСВІТНЯ ЛІНІЯ «ДИТИНА У ПРИРОДНОМУ ДОВКІЛЛІ»

(«Планета Земля», «Рослинний світ», «Тваринний світ», «Явища природи», «Природні об’єкти», «Життєдіяльність людини», «Всесвіт»);

·ОСВІТНЯ ЛІНІЯ «ДИТИНА У СВІТІ КУЛЬТУРИ»

(«Предметний світ», «Світ образотворчого мистецтва», «Світ музичного мистецтва», «Світ театрального мистецтва», «Світ літературного мистецтва», «Ігрова діяльність як провідна»);

·ОСВІТНЯ ЛІНІЯ «ДИТИНА В СЕНСОРНО-ПІЗНАВАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ» («Пізнавальний інтерес», «Сенсорно-перцептивний досвід», «Логіко-математичний розвиток», «Цілісна картина світу»);

·ОСВІТНЯ ЛІНІЯ «МОВЛЕННЯ ДИТИНИ»

(«Фонематичний слух, звуковимова», «Словниковий запас», «Граматичні уміння», «Зв’язне мовлення», «Комунікативні вміння», «Елементи грамоти», «Інтерес до книжки»);

· ОСВІТНЯ ЛІНІЯ «ІНОЗЕМНА МОВА»

(англійська) («Мовленнєва компетентність», «Мовна компетентність», «Соціокультурна компетентність»);

·ОСВІТНЯ ЛІНІЯ «ХОРЕОГРАФІЯ»

(«Уявлення про хореографічне мистецтво», «Танцювальний досвід», «Естетична та творча активність», «М’язово-рухова діяльність»);

·ОСВІТНЯ ЛІНІЯ «КОМП’ЮТЕРНА ГРАМОТА»

(«Інтерес до комп’ютера», «Ігрові дії», «Розвиток особистості»).

 

 

     Новим у програмі навчання гуртку «Світ чудес» є дисципліна «Хореографія». В умовах адекватної мотивації, «зараження емоціями» та творчого натхнення дитина вдається до художньо-ігрових імпровізацій, у яких простежуються яскраві риси її особистості, головні риси створюваного образу, набуті знання та навички. Дитина емоційно виконує танці-ігри, побудовані на танцювальних формах побутових рухів (кроки, біг, стрибки) та імітаційних рухах, цікавих для наслідування; може виразно розкривати цікаві та знайомі образи відповідно до танцювальних характеристик або зразків, наданих дорослим.

    Шостий рік життя – вік розвитку малювання. Саме в цей період здійснюється перехід до сюжетного малювання. Створенню самих малюнків передує розгорнутий задум. Він стає все більш стійким. Наївність та відкритість почуттів – характерні ознаки відтворених образів.

   У програмі навчання робиться наголос на важливість оснащення дошкільника системою життєво-необхідних знань, умінь і навичок (розвиток фонду «можу»), а також формування потребово-мотиваційної сфери (розвиток фонду «хочу»). Якщо першим педагогічна практика опікується традиційно, то окультуренням бажань дитини вона ще має оволодіти.