"Англійська мова малятам"

  

 

  Девіз:  "Учитель - не завжди той, хто знає більше, а той, хто знає інше”.

 

  Кредо:  «Не можна навчити людину на все життя, її треба навчити вчитися  все життя».  

                

 Науково-методична тема:

 

         «Роль гри при навчанні дошкільників іноземній мові» 

   Гурток «Англійська мова малятам» (керівник Бубнова Людмила Іванівна) приймає дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Вивчення англійської мови сьогодні набуває дедалі більшого значення. У кожній сфері життя ми зустрічаємося з англійськими словами, термінами, з яких багато не розуміємо. Знати англійську мову та вміти нею спілкуваться стає звичайною нормою освіченої людини. Вивчати англійську мову можна у будь-якому віці, та краще це розпочати з дитячого віку.

     Англійською мовою говорять в 51 країні світу. Близько 410 млн чоловік є носіями англійської мови і вважають її рідною, а близько 1 млрд - розмовляють на ній. Тому англійська мова заслужено вважається міжнародною мовою спілкування.

Головними цілями у навчанні дошкільників іноземній мові є:

  •  формування у дітей первинних навичок спілкування іноземною мовою;
  •  уміння користуватися іноземною мовою для досягнення своїх цілей, вираження своїх думок і почуттів в реально виникаючих ситуаціях спілкування;
  • створення позитивної установки на подальше вивчення іноземних мов;
  •  пробудження інтересу до культури інших країн;
  • виховання активно-творчого і емоційно-естетичного відношення до слова;
  • розвиток лінгвістичних здібностей вихованців з урахуванням вікових особливостей їх структури;
  • децентрація особистості, або можливість подивитися на світ з різних позицій.

       

 

  На заняттях у гуртку постійно застосовується ігрова методика, що зацікавлює дітей та покращує пізнавально-навчальний процес. Навчання дошкільників англійській мови є передусім, системою певним чином організованої педагогом цільової ігрової діяльності, сприяє  розвиткові особистості дитини, реалізації нею свого індивідуального досвіду, прояву особистісних якостей, необхідних для засвоєння мінімізованого обсягу іншомовних знань вмінь.

   

 Володіння іноземною мовою – це природна потреба дітей та їхніх батьків, які живуть у багатомовному полікультурному світі.