"Творча майстерня живопису"

 

 

 

                

 

 

     Дисципліна «Живопис, композиція» Школи образотворчих мистецтв «Суцвіття» являється часткою загально-художнього та естетичного навчання і виховання, сприяє розвитку творчих здібностей та естетичного бачення.

До основи навчання азам живопису і композиції закладено вивчення теоретичного матеріалу з кольорознавства та композиції, виконання низки навчальних завдань, малювання з натури, виконання самостійних творчих завдань.

      Головною метою та завданнями даної дисципліни є: навчання вихованців основам живопису і композиції, оволодіння різними техніками живопису, формування у вихованців навичок та вмінь при роботі з кольоровим зображенням, виховання та розвиток естетичного сприйняття навколишнього світу, творчої ініціативи, які необхідні в практичній роботі, оволодіння вихованцями основ реалістичного живопису та грамотної побудови композиції художнього твору. Розвиток практичних навичок дає поштовх до пізнавальної і творчої активності вихованців, сприяє розвитку художнього смаку. Заняття живописом і композицією мають вплив на розвиток особистості вихованця, формування творчої уяви і мислення, естетичних інтересів, зорової пам’яті, художніх здібностей, емоційно-естетичного ставлення до навколишньої дійсності. На заняттях у дітей формуються такі риси характеру як: наполегливість, цілеспрямованість, сила волі, охайність, прагнення до знань, любов допраці. Вихованці Школи опановують живописні та композиційні способи виразності, вчаться аналізувати предмети та явища навколишнього світу, виховують в собі важливі навички та вміння.

        Програма з живопису і композиції розрахована на початковий, основний та вищий рівні навчання дітей, термін навчання 5 років. Зі 108 годин упродовж кожного навчального року в ШОМ залучаються діти віком від 10 - 12 до 13 - 15 років. Заняття проводяться один раз на тиждень і носять теоретично-практичний характер. Навчання в творчій групі «Майстерня живопису» (V р.н.) для дітей віком від 12-17 років проходить двічі на тиждень, тижневе навантаження складає 5 годин. Загальна кількість годин на навчальний рік - 180.